Harap maklum: halaman ini telah diterjemahkan secara automatik. Sekiranya boleh, anda mesti membacanya dalam salah satu bahasa berikut:

Motioneye.eo

Apakah MotionEye.eo

motionEye.eo adalah antara muka Internet untuk perisian motion , program pengawasan video dengan pengesanan gerakan.

Ia adalah pemisahan motionEye dengan penambahan pengantarabangsaan.
Ia menggunakan Python3, jadi ia berfungsi pada dan debian buster dan debian bullseye.
Bahasa yang dikonfigurasikan adalah:

Bahasa berikut telah diterjemahkan dengan terjemahan mesin dan mesti diperbetulkan:

Perubahan utama selepas bifurkasi adalah: